Iedere uitvaart is uniek

Uitvaart met paarden en platte wagenZoals ieder mens uniek is, zo hoort naar mijn mening ook iedere uitvaart uniek te zijn. Waar de één een wensenlijst heeft opgesteld en soms ook heeft gedeeld met naasten, laat de ander de te nemen keuzes liever over aan nabestaanden.

Vast staat dat ieder mens uniek is in zijn soort. Met eventueel opgestelde wensen en kennis van betrokkenen over de overleden persoon, bekijken we samen welke beslissingen we moeten nemen en het beste bij u en de overleden persoon passen.

Het nemen van keuzes lijkt voor velen in deze emotionele periode vaak een lastige opgave. Terugkijkend op mooie herinneringen blijken de antwoorden zich echter vaak vanzelf aan te dienen. Met warmte en saamhorigheidsgevoel creëren we vervolgens een afscheid waarop iedereen – hoe gek het soms ook klinkt – met voldoening op terug kan kijken.

Wilt u een idee krijgen van zaken die u bij een uitvaart tegen zult komen? Hier vindt u een document met een beknopt overzicht van punten die de revue passeren bij een uitvaart.