Ontzorgen bij geldzaken

Het laatst waar u zich in een emotionele periode zorgen over wilt maken, zijn de kosten die gemoeid gaan met een uitvaart. Om u te behoeden voor onnodige kosten, bekijken we eerst of er sprake is van een uitvaartverzekering. Als dat het geval is, neem ik contact op met uw verzekeraar en bekijken we de mogelijkheden die de verzekering biedt.

Vooraf kijken we samen naar het budget en krijgt u inzicht in alle kosten. Door goede partnerafspraken en het ontbreken van overhead-kosten of kosten van een pand, ontvangt u de meest gunstige prijs..