Persoonlijke begeleiding

Na de periode van overlijden breekt een periode aan waarin veelvuldig contact zal zijn met de uitvaartbegeleider. Het is dan belangrijk een uitvaartbegeleider te hebben die aansluit bij uw manier van benadering en begrijpt wat u bedoelt.

Kenmerkend voor mijn werkwijze is dat voor mij voorop staat dat de betrokkenen achteraf met een goed gevoel terug zullen kijken op de emotionele en moeilijke periode waar zij zich op dat moment in bevinden.

Ik neem veel tijd om samen met de betrokkenen het afscheid zo persoonlijk mogelijk te maken. Zo betrek ik hen zoveel mogelijk in het proces en nodig ik hen uit bepaalde handelingen zelf of samen met mij te doen, zoals het afleggen van de overledene, het dragen van de kist etc.

Ook vind ik het heel belangrijk kinderen te betrekken bij dit proces, hoe klein ze ook zijn.

Voor mij is het tenslotte fijn te mogen zien dat mensen deze in eerste instantie moeilijke periode vaak ook ervaren als periode vervuld van warmte en saamhorigheid, met ruimte voor zowel een lach als een traan..